RHIANNA'S SWING

Codi arian er mwyn darparu cyfarpar maes chwarae ar gyfer yr holl blant anabl sy’n byw neu’n ymweld â De Cymru.

£0

ARIAN A GODWYD

14%

£70k

Recent Posts / View All Posts

Ymdrech hollol ardderchog, fechgyn; dylech chi deimlo’n falch iawn ohonoch eich hunain. Bu’n anrhydedd i gymryd rhan.

Cheryl Copestake

Cyrhaeddiad syfrdanol ar gyfer achos rhyfeddol

Jo Popham

Ymdrech enfawr, Marc, a phawb a redodd gyda chi. Dylech fod yn falch iawn o’r hyn a gyflawnwyd, ond yn bwysicach, y rheswm pam yr oeddech chi’n ei wneud!! #Anhunanol

Clive Hamilton

Wedi fy syfrdanu’n llwyr, fechgyn. Mae’r anhunanoldeb yr ydych chi wedi’i ddangos trwy wneud hynny yn fy ysbrydoli i ac eraill am gryn amser i ddod. Clod anferth i chi’ch dau xx

Jules Jones