DYLAI PAWB GAEL HWYL

Roeddem yn meddwl ei bod yn bwysig bod teuluoedd gydag aelod anabl yn cael mynediad at gyfleuster a oedd yn cynnig adloniant a hwyl i bawb.

Nod yr elusen yw codi digon o arian, drwy godi arian a grantiau, i allu darparu siglen arbenigol, trampolîn, trogylchoedd a lle i ddringo, ynghyd ag ychydig o gyfarpar synhwyraidd, gerllaw parc sy’n bodoli eisoes.  Gellir defnyddio pob cyfarpar ar wahân i’r siglen gan blant abl.  Mae’r siglen yn rhyfeddol ac mae hi wedi cael ei haddasu yn benodol ar gyfer y rhai hynny sydd mewn cadair olwyn.

Bydd y Parc cyfan yn costio £70,000 ac felly mae ffordd hir o’n blaenau.  Gobeithiwn gynnal llawer o ddigwyddiadau codi arian drwy’r flwyddyn ac rydym wedi gwneud cais yn ogystal am gyllid gan y Loteri.  Bydd y Parc ar agor i bob plentyn sy’n byw neu’n ymweld â’r ardal, a gobeithiwn y bydd yn cynyddu ansawdd bywyd pawb sy’n defnyddio’r cyfleusterau.

Uned Flint: mae uned gynhwysol Flint wedi cael ei gynllunio i hyrwyddo chwarae cynhwysol ac mae yno risiau llydan gydag ymylon melyn ar y stepiau er mwyn gweld yn well a chymorth ychwanegol gan risiau plastig gyda stepiau cydio. Gall plant yn ogystal gael mynediad i’r llwyfan drwy brofi eu cryfder ar y ddringfa hanner peipen drwy’r dolennau rwber ar y cymorth rhaff ar bob ochr. Unwaith y maen nhw i fyny ar y llwyfan, gallan nhw chwarae â phanel y gêm neu fynd yn syth i lawr y sglefren lydan gyda neu heb aelod o’r teulu neu ffrind ar yr un pryd!
Siglen Ability: Wedi cael ei chynllunio i ganiatáu’r hawl i bawb chwarae, gyda diogelwch ychwanegol o ataliad pedwar pwynt (fel y defnyddir mewn bysiau mini) a’r caeadle a ellir cael mynediad ato yn unig gan y rhai hynny gyda goriad.
Chwyrlïwr Ability: Trogylch sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n hygyrch i bawb. Mae’n dod gyda nodweddion diogelwch gan ganiatáu pawb gyda synnwyr o ryddid ac annibyniaeth wrth hyrwyddo chwarae cynhwysol.
Trampolîn Ability: Mae’r trampolîn Ability yn cael ei osod fel ei fod yn cyffwrdd y llawr. Mae mynediad hawdd ar bob ochr sy’n galluogi mynediad hawdd arno ac oddi arno, yn ychwanegol at nodwedd ddiogelwch o gael gwared â thrapiau bysedd a gellir ei ddefnyddio a’i fwynhau mewn gwirionedd gan bawb.
Cyfarpar Synhwyraidd: Bywiogi’r maes chwarae gydag ychydig o gerddoriaeth byw y gellir ei glywed gan bawb! Mae’r drymiau conga a’r pibau llaw yn gyfarpar cadarn gwych ar gyfer parc awyr agored oherwydd nad oes angen unrhyw gurwyr a gellir chwarae’r ddau gyda thrawiad llaw syml.