Uncategorized @cy

Peter, Jo a Cheryl yn cwblhau Marathonau ar gyfer Siglen Rhianna

By 28th Tachwedd 2016 No Comments

img_6066Ar ddydd Sul, 23ain Hydref, bu Peter Dale yn rhedeg marathon Abingdon ar gyfer Siglen Rhianna.  Marathon cymharol fychan ydyw, ond mae llawer o’r fyddin yn ei redeg ac mae’n ffordd i bencampwyr o sawl clwb rhedeg gwahanol.  Roedd y tywydd yn oer iawn wrth gychwyn am 9am ond yn ddiweddarach, bu tro ar fyd a daeth yn ddiwrnod hyfryd o hydref.

 

img_4239Cwblhaodd Jo a Cheryl un o’r marathonau caletaf yn y DU, sef Marathon Eryri.  Arhosodd y merched gyda’i gilydd o’r cychwyn cyntaf tan y diwedd.  Roedden nhw’n cefnogi ac yn helpu ei gilydd i oresgyn y dringfeydd diarhebol yn Eryri.  Ar y cychwyn, roedd y tywydd yn gymysg ond daeth yn brafiach ac yn gynhesach fel yr oedd y ras yn mynd yn ei blaen.  Ar y diwedd, roedden nhw yn wên o glust i glust ac roedd pawb mor falch ohonyn nhw.
Gyda’i gilydd cododd Peter, Jo a Cheryl dros £200 ar gyfer Siglen Rhianna.  Diolch yn fawr i chi i gyd.

Leave a Reply